"De wereld achter ons eten"

Informatiecentrum

Onze collectie

De Laarman heeft een flinke collectie objecten, documenten en prenten over de geschiedenis van het agrarische- en boerenleven. Daarnaast is er een smederij en timmerwerkplaats ingericht.
Onze collectie

Na vele jaren verzamelen is er een collectie ontstaan met objecten die een beeld geven van de Sallandse en regionale agrarische geschiedenis en boerencultuur. Hoewel het locale aspect centraal staat, toont en vertelt de collectie ook hoe in Nederland landbouw en veeteelt werd bedreven. Verschillende voorwerpen stammen van opgeheven boerderijen of zijn overblijfselen van boerenbedrijven die veranderden naar moderne vormen van landbouwmechanisatie. Ook komen objecten uit andere veevoedercoöperaties of coöperatieve fabrieken waar landbouwprodukten werden bewerkt en verwerkt.

De oudste voorwerpen gaan terug tot ongeveer 1750, het jongste stamt uit 2000, maar de collctie in z'n geheel bestrijkt de periode van 1875 tot 1960.