"De wereld achter ons eten"

De Laarman

De Geschiedenis van De Laarman

Uit 1738 stamt de volgende holtsprake, vermeld in het markeboek van Luttenberg: "Jan Laarman heeft zijn huisje op de gemeente geset en aangegraven een campje van 210 Roeden groot, kosten f25,10. Dit caterplaatsjen ligt aan den Es." Jan Tielbeke, erfgenaam, heeft zijn verzameling hier opgebouwd
De Geschiedenis van De Laarman

Het begon allemaal met een trekker

Meer dan dertig jaar geleden deed familie Tielbeke, door middel van ruil, afstand van de eerste tractor die op het bedrijf dienst had gedaan. Na wat omzwervingen bij een aantal boeren belandde deze tractor bij een landbouwmechanisatiebedrijf in Vilsteren. Daar stond deze als pronkstukje in de showroom. In 1975 bij opheffing van dit bedrijf kocht Jan Tielbeke de tractor terug.

 Hij had als boer zijn oude vertrouwde trekkracht weer op zijn erf

De terugkeer van de tracktor bleef niet onopgemerkt. Bij optochten en oogstcorso's trok deze talrijke, versierde wagens. Zelf kocht Jan Tielbeke enkele werktuigen die achter zijn oude PK's pasten; van anderen kreeg hij ze

Van het één kwam het ander 

Geleidelijk aan ontstond bij de familie Tielbeke een ideaal. Hoe mooi zou het wel niet zijn als de verzameling aan het publiek getoond zou kunnen worden en dan het liefst in een landbouwmuseum. Toen in 1992 de maalderij van de Coöperatieve Aan- en Verkoop Vereniging (C.A.V.V., later COSAL en vervolgens ABC) in Luttenberg aan de Butzelaarstraat te koop kwam, kocht de familie Tielbeke deze voormalige maalderij. 

Het ideaal kwam nu weer een stap dichterbij 

De familie Tielbeke kreeg in haar streven naar de realisering van haar ideaal ondersteuning van een aantal geïnteresseerde en enthousiaste dorpsgenoten. Na een aantal gesprekken is overeengekomen over te gaan tot het vormen van een stichting: opgericht op 7 oktober 1995.

De verandering

Het museum heeft in de eerste jaren een uitstekende reputatie in de regio opgebouwd, dankzij de vele vrijwilligers. Het besef groeide om door te blijven ontwikkelen. De ambitie was aanwezig om het museumaanbod en organisatie professioneler te maken en om het museum officieel gecertificeerd te krijgen. 
In eerste instantie werd gedacht aan een aantal kleine aanpassingen en verbouwingen, maar uiteindelijk werd er, met behulp van externe professionals, een totaalplan ingediend; “Eerst Zaaien, dan Oogsten!”

Op 1 november 2006 heeft het museum in het Losse Hoes in Holten een bedrag ontvangen van 312.725 euro van de provincie Overijssel en van de Europese Unie. In de jaren daarop maakten de Rabobank veertigduizend euro, het Prins Bernhard Cultuurfonds vijfduizend euro en de VSB Fonds zesduizend euro over, alsook de gemeente Raalte achtenzeventigduizend euro. Tevens doneerde een groot aantal bedrijven ruim een halve ton. Met dit geld was het mogelijk het totale plan te financieren.

De heropening

Eind 2007 is er gestart met de grootschalige verbouwing. Zo is het museum een stuk toegankelijker geworden voor minder validen. Er is een lift in het gebouw aangebracht en de ontvangstruimte is vergroot. Ook de toiletvoorzieningen zijn uitgebreid. Op 13 juni 2008 is De Laarman heropend door oud‐minister van Landbouw Gerrit Braks.