"De wereld achter ons eten"

Donateur/ Sponsoring

Sponsoring

Sponsoring

Het huidige museum De Laarman is niet toekomstbestendig. Het moet anders, van het ijzertijdperk naar een nieuwe toekomst. Van Landbouwmuseum naar een Museaal Educatief Activiteitencentrum.

 

Wat zijn de plannen en wensen:

 • Asbest verwijderen en sloop van de huidige bijgebouwen.
 • Uitgraven van het plein achter het museum tot - 1.60 meter.
 • Duurzame, milieuvriendelijke nieuwbouw vanaf - 1.60 meter in ieder geval één verdieping, en als het financieel mogelijk is,  voor een gedeelte twee verdiepingen.
 • Een aantal van de huidige machines en gereedschappen worden in een depot opgeslagen en alleen het mooie, bijzondere komt terug in een passende omgeving.
 • De website is verouderd. Een nieuwe website is noodzakelijk.
 • Meer evenementen, lezingen en informatiebijeenkomsten organiseren.
 • Inzetten van interactieve digitale media, zoals het ontwikkelen van apps.
 • Een activiteiten-aanbod mede gericht op een jongere generatie.
 • Meer groepsbezoeken door actief PR in te zetten.
 • Van 5.000 bezoekers in 2016 naar 10.000 bezoekers in 2022.
 • en vooral… nieuwe ideeën!

 

Een groot deel van de financiering is al toegezegd. We gaan bouwen, dat is zeker.

Afhankelijk van de opbrengsten van de sponsoractie wordt de nieuwbouw groter en kunnen we investeren in materialen zoals een keuken, digitalisering en website.

 

Het bestuur gaat het financiële tekort zoveel mogelijk opvullen door:

 • Een inzamelingsactie op 26 en 27 mei in Luttenberg.
 • Aanschrijven van landelijke en provinciale fondsen en goede doelen organisaties met het verzoek om subsidie of sponsoring.
 • Aanschrijven van plaatselijke, regionale en landelijke bedrijven met het verzoek om sponsoring.
 • Zelfwerkzaamheid door bestuur en vrijwilligers.

 

Meer informatie leest u in de folder of in het projectplan. Het financieringsplan is op aanvraag beschikbaar.

Wilt u persoonlijk overleg met een van de bestuursleden, neem dan contact op via de onderstaande gegevens.

 

 

 

 

 

 

Annie Hauptmeijer

Secretaris

0572-301010

 ahauptmeijer@hotmail.com

Henny klein Koerkamp

Penningmeester

06-28597537

 penningmeester@delaarman.nl

Ceriel Fikken

lid

 

06-29063611

 cerielfikken@hotmail.com

Harry Alferink

lid

 

0572-301354

 harrie.alferink@gmail.com

Anton Alferink

lid

 

0572-301987

 antonalferink@hotmail.com

Klik hier voor projectplan

Klik hier voor flyer