"De wereld achter ons eten"

Activiteiten

Educatie

Speciaal voor groep 7 van de basisschool is het geschiedenisproject "Op stap met Jan en Janneke" ontwikkeld. De geschiedenis van de eigen omgeving wordt tastbaar gemaakt in De Laarman en voor de leerlingen is er een interactief plan ontwikkeld.
Educatie

'Op stap met Jan en Janneke' geeft leerlingen uit groep 7 van de basisschool een beeld van het dagelijks leven rond 1910 in Luttenberg en omgeving. Het verhaal van Jan en Janneke vormt de rode draad in dit project. In de voorbereidingslessen op school maken de kinderen kennis met hun leeftijdsgenootjes uit 1910. De leerkracht leest voor over Jan en Janneke en laat de leerlingen allerlei opdrachten doen om het verleden tot leven te brengen. Zo hangen ze oude foto's op een tijdbalk en maken ze een portret van Jan en Janneke.

Maar de geschiedenis van de eigen omgeving wordt pas echt tastbaar in het museum. Hier zien de leerlingen iets terug van het leven in Salland rond 1910 en herkennen allerlei voorwerpen die al in het verhaal genoemd worden: een kraplap, een petroleumlamp, het huisje en een waterpomp. Hoogtepunt van het museumbezoek is het activiteitencircuit. Op het programma staan o.a. zeep kloppen, koffie malen, reuzelkaas maken, klompen schuren een stoofje in de was zetten, op een leitje schrijven en hoepelen en stelten lopen . Doordat leerlingen zelf aan de slag gaan met concrete voorwerpen komt het verleden heel dichtbij. Zo ook het eten van roggebrood met reuzel. Terug op school horen de kinderen het tweede deel van het verhaal, waarin Janneke een gulden vindt. Hoe het verhaal afloopt en wat Janneke met de gulden gaat doen mogen de leerlingen zelf bedenken.

'Op stap met Janneke en Jan' is door de Federatie Stichting Cultureel Erfgoed ontwikkeld in samenwerking met museum De Laarman te Luttenberg. De gemeente Raalte ondersteunt dit project.

Voor meer informatie over het omgevingsonderwijsproject 'Op stap met Janneke en Jan, in 1910' kunt u contact opnemen Telefoon: 0572-30 12 88 of 06-13 47 06 83