"De wereld achter ons eten"

Topstukken

Mengvoederinstallatie

Mengvoederinstallatie

Toen Jan Tielbeke het gebouw van de ABTB kocht om er een museum van te maken, werden veel onderdelen van de oude maalderij verwijderd. Van de 3 elevatoren zijn er 2 verwijderd en van de 3 opslagmogelijkheden is alleen de silotoren overgebleven. De nagemaakte vijzeltrechters in de vloer van de graanzolder laten de grootte van de voorraadkamers zien.

Het transportsysteem v/d mengvoedercentrale bestond uit 3 delen:

Vijzels, elevatoren en stortkokers.

Vijzels;

Via de vijzels werden de grondstoffen van voor naar achter getransporteerd. Boven de voorraadkamers hingen vijzels om deze te legen. Met schuiven in de trechters werden afzonderlijke voorraadkamers gevuld of geleegd.

Vijzel 1 vulde de 20 voorraadkamers in de silotoren.

Vijzel 2 vulde de 8 voorraadkamers op de graanzolder.

Vijzel 3 vulde de bulkvoorraad. Onder de vijzels zaten trechters die met schuiven gedicht of afgesloten konden worden.

Elevatoren:

De vijzels werden gevuld door de elevatoren.

Stortkokers:

Grondstoffen vielen door de kokers weer naar beneden voor een tweede bewerking, voor tijdelijke opslag of voor transport richting gebruiker. Kant en klare eindmengsels kwamen uit de menger die op de graanzolder staat. Bij de eindmenging werden geneesmiddelen en/of dierlijke vetten toegevoegd. De afvoer ging als bulk of in jute zakken naar de boerderij.

Voedermengsels:

De mengvoedercentrale maakte mengvoeders voor kuikens, kippen, varkens, koeien en paarden. Ieder mengsel kon in eerste instantie bestaan uit 4 verschillende grondstoffen. De 4 silovakken, die een trechter vulde, hadden elk een eigen grondstof. (mais, haver, rogge, gerst, tarwe, boekweit, tapioka, vismeel enz.). De silotoren had 20 opslagvakken en hiermee kon je 5 verschillende mengsels maken. In de trechter werd bijvoorbeeld 200 liter mais, 150 liter rogge, 300 liter vismeel en 100 liter boekweit gestort. De trechter zelf had onvoldoende inhoud. Het vullen moest in delen worden uitgevoerd en alles kwam in de menger op de graanzolder terecht. Na eventuele toevoegingen in de menger werd het mengsel in de bulksilo gestort of in aparte zakken via de zakkenvuller op de begane grond.